Ulice na slovo r, Karlovac

RAČKOGA, FRANJE OBALA
RADIĆA, STJEPANA
RADNIČKA
RAKOVAC
RAŠKAJ, SLAVE
REINERA, VILIMA
RIJEČKA
ROSSIA, LJUDEVITA
ROZGAJA, DR SLAVKA