Ulice na slovo l, Karlovac

LAGINJE, MATKA BANA
LAŠKARINA, DRAGUTINA
LIPANJSKA
LISINSKOG, VATROSLAVA
LOGORISTE
LOPAŠIĆA, RADOSLAVA
LUKŠIĆA, ABELA
LUŠČIĆ
LJUBLJANSKA